Kvalitné a efektívne regionálne projekty IKT

Motiváciou tohto nástroja je skvalitnenie prípravy a realizácie projektov IKT v regiónoch, aby boli poskytovali maximálnu možnú hodnotu za investované peniaze aj na úrovni samosprávy.

Jeho prvá verzia vznikla ako výsledok spoločného projektu celoslovenského združenia Slovensko.Digital a žilinského združenia ZA IT, ktoré združuje firmy v oblasti IKT.

Dopĺňa a upravuje metodiku Red Flags, ktorá sa pre celoštátne projekty IKT rozvíja od roku 2016.

Máte otázky k metodike realizácie projektov IKT, zišla by sa vám odborná pomoc alebo by ste radi s nami spolupracovali?

  v tvare email@email.sk
  v tvare +421 xxx xxx xxx
  spracovaním osobných údajov  pre potreby spracovania podnetu.
  img
  Združenie IT spoločnosti (IT klaster) Žilinského regiónu, ktoré rozvíjajú IT komunitu - aby rástla kvalitne aj kvantitatívne
  img
  Projekt Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny zrealizovaný s podporou Fondu pre Transparetné Slovensko v Nadácií Pontis
  img
  Občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku